Menu Đóng

1729 kem đậm

9.900

Thiệp cắt laser cao cấp

Số lượng 300 thiệp/ nội dung ( 400 thiệp/ 2 nội dung): Giá: 9.900

Số lượng < 300 thiệp/ nội dung ( 400 thiệp/ 2 nội dung): Giá: 10.400

Số lượng <150 thiệp/ nội dung : Giá: 10.900

Ép kim tên CD-CR ngoài bao thư: Phí làm khuôn ép kim 100k

Thiệp cắt laser cao cấp

Số lượng 300 thiệp/ nội dung ( 400 thiệp/ 2 nội dung): Giá: 9.900

Số lượng < 300 thiệp/ nội dung ( 400 thiệp/ 2 nội dung): Giá: 10.400

Số lượng <150 thiệp/ nội dung : Giá: 10.900

Ép kim tên CD-CR ngoài bao thư: Phí làm khuôn ép kim 100k

TIN MỚI NHẤT