Menu Đóng

2004 Offset

2.600

Mẫu thiệp cơ bản như mẫu. Tên ngoài bao thư in thường, ruột in 1 màu: giá 2600

Phiên bản nâng cao: ruột in 2 màu: giá 3100

Giá áp dụng số lượng 200 thiệp/ nội dung

Từ 50- 200 thiệp giá mỗi phiên bản tăng 700d/ thiệp

Số lượng dưới 50 thiệp giá 7k/ thiệp

TIN MỚI NHẤT