Menu Đóng

2007 Đỏ

5.000

Mẫu thiệp cơ bản như mẫu. Tên ngoài bao thư ép kim , ruột in 1 màu: giá 5000

Phiên bản nâng cao: Tên ngoài bao thư ép kim, ruột in 2 màu: giá 5500

Giá áp dụng số lượng 200 thiệp/ nội dung

Từ 50- 200 thiệp giá mỗi phiên bản tăng 700d/ thiệp

Số lượng dưới 50 thiệp giá 9k/ thiệp

TIN MỚI NHẤT