Menu Đóng

2009 Đỏ nhung

6.700

Mẫu thiệp cơ bản như mẫu. Tên ngoài bao thư ép kim, ruột in 1 màu: giá 6000

Phiên bản nâng cao: Tên ngoài bao thư ép kim, ruột in 2 màu: giá 6500

Phiên bản cao cấp: Tên ngoài bao thư ép kim, ruột in 4 màu ( hoặc ép kim tên, tên nhà hàng): giá 8000

Giá áp dụng số lượng 200 thiệp/ nội dung

Từ 50- 200 thiệp giá mỗi phiên bản tăng 700d/ thiệp

Số lượng dưới 50 thiệp giá 10k/ thiệp

TIN MỚI NHẤT