Menu Đóng

2010 Đỏ nhung

3.000

Mẫu thiệp cơ bản như mẫu. Ruột in 1 màu: giá 3000

Phiên bản nâng cao: Ruột in 2 màu: giá 3500

Giá áp dụng số lượng 200 thiệp/ nội dung

Từ 50- 200 thiệp giá mỗi phiên bản tăng 700d/ thiệp

Số lượng dưới 50 thiệp giá 7k/ thiệp

TIN MỚI NHẤT