Menu Đóng

2014 Nâu

3.700

Mẫu thiệp cơ bản: ép kim bao thư, ruột in 1 màu: giá 3700

Phiên bản nâng cao: Tên ngoài bao thư ép kim, ruột in 2 màu: giá 4200

Giá áp dụng số lượng 200 thiệp/ nội dung

Từ 50- 200 thiệp giá mỗi phiên bản tăng 700d/ thiệp

Số lượng dưới 50 thiệp giá 7k/ thiệp

TIN MỚI NHẤT