Menu Đóng

2015 Đỏ

3.500

Mẫu thiệp cơ bản: Không in tên bao thư, ruột in 1 màu: giá 3300

Phiên bản nâng cao: Tên ngoài bao thư ép kim, ruột in 2 màu: giá 4300

Giá áp dụng số lượng 200 thiệp/ nội dung

Từ 50- 200 thiệp giá mỗi phiên bản tăng 700d/ thiệp

Số lượng dưới 50 thiệp giá 7k/ thiệp

TIN MỚI NHẤT