Menu Đóng

Thiệp cưới giá rẻ cơ bản 2002 Offset

2.900

Mẫu thiệp cơ bản như mẫu. Tên ngoài bao thư in thường, ruột in 1 màu: giá 2900

Phiên bản nâng cao ruột in 2 màu: giá 3500

Giá áp dụng số lượng 200 thiệp/ nội dung hoặc 400 thiệp 2 nội dung

Từ 50- 200 thiệp giá mỗi phiên bản tăng 700d/ thiệp

Số lượng dưới 50 thiệp giá 7k/ thiệp

TIN MỚI NHẤT